Shtrudelll
"Някой на време я беше научил, че човек е най-хубав, когато
го няма."
Августин Господинов (via doubleana)

(via tsfloweryo)